Hjelp

Systemet er bygd opp rundt en ukeskalender hvor treninger blir vist. Fanene i toppen av kalenderen skiller mellom de ulike treningsformene man tilbyr. Disse kan man legge til selv etter behov. Man kan legge inn både treninger som krever påmelding eller ikke. Man kan også sette opp lukkede treninger som ikke er åpne for publikum. Når en trening er fylt opp vil timen bli markert som full, men man har mulighet for å sette seg på venteliste. Blir det ledig plass vil man motta SMS om dette, og man kan bekrefte at man ønsker den ledige plassen ved å svare på meldingen. Om man ikke svarer innen gitt tidsfrist vil nestemann i ventelisten få tilbudet om plass på timen.

 

Administrering av systemet.

Selve administrasjonen av treninger er veldig enkel å bruke. Som instruktør kan man selv logge inn med angitt passord.
Her er basisfunksjonene man har som administrator:

legg til ny trenng

Her kan man legge inn en ny trening. Beskrivelse er f.eks Spinning 1, Aerobic etc. Man kan sette inn tidspunkt, og om treningen skal vere repeterende. Om man velger at treningen skal vere intern vil den ikke være tilgjengelig for påmelding.

vis_komande

Her har man oversikt over alle treninger. Man kan velge å sortere disse på type trening eller instruktør. Man kan gå inn og redigere en trening, man får da samme valg som man får når man legger til en ny trening. Under vis deltakere får man oversikt over dem som er påmeldt og evt. venteliste. Har man SMS modul kan man sende melding til alle som er påmeldt direkte. Man har mulighet for å slette en trening eller en serie av treninger.

Treningstyper

oppsett_treningar
Her kan man legge til legge til hvilke treningstyper man ønsker. Disse kommer opp som faner i toppen av kalenderen. Hver type trening får dermed sin egen kalender.

Medlemsliste

medlemsarkiv
Her har man oversikt over alle som er registrert med treninger i systemet. Man kan sortere disse på alle kriterier. Her setter man også medlemstatus for hver enkelt deltaker.

Epostliste

e-postadresser
Her får man opp liste med alle e-postadresser som er registrert i systemet.

Statistikk

statistikk
Her får man opp statistikk over registrerte treninger på instruktører og utøvere. Man kan få dette opp pr. treningstype segmentert pr. år. For idrettslag kan man ta ut ut liste over all aktivitet for bruk til idrettsregistrering.

SMS-historie

meldingshistorikk
Om man har SMS modul får man opp alle meldinger som blir sendt ut fra systemet i forbindelse med ventelisten.

Legg inn beskjeder til andre instruktører.

Skjermbilde 2011-02-16 kl. 10.29.43
Her kan man legge inn korte beskjeder til andre instruktører. Disse vil bli vist som under på alle administratorsider.

Skjermbilde 2011-02-16 kl. 10.13.09