Modular og prisar

Vi leverer systemet i valgbare modular for at du skal få det produktet som passar ditt behov best.

Modul 1: Bookingsystem utan venteliste      

Basismodulen av iTrening består av:

 • Admingrensesnitt:
  • Legg til trening
  • Vis kommande treningar
  • Administrer forskjellige treningstypar
  • Medlemsliste
  • Epostliste over medlemmer
  • Instruktør og brukarstatistikk
  • SMS logg
  • Meldingsfunksjon til instruktørar
 • Bookingkalender
  • bekreftelse pr. e-post til brukar
  • oversikt over eigne treningar med mulighet for å avbestille på nettside

Modul 2: Venteliste med SMS varsling         
Ventelistemodulen gjer det mogeleg for brukaren å sette seg på venteliste til treningstimar som er fullbooka. Når det blir ledig plass på timen vil det gå ut ein SMS til førstemann i køen med tilbod om plassen. Brukaren kan då bekrefte plassen via SMS. Om plassen ikkje vert bekrefta innan ein gitt tidsfrist vil ny melding gå ut til nestemann i køen osv… Om ingen på ventelista bekreftar plassen vil den bli frigjeven for vanleg påmelding.

Under oppsett av systemet får kunde velge eige kodeord som brukast når ein skal bekrefte plass på venteliste. Ein kan og velge kor lang tid ein brukar har på seg for å bekrefte ein plass.

Tilpassing til eiga nettside                    

Bookingsystemet leverast i utgangspunktet som eit frittståande system som enkelt kan integrerast i eksisterande nettside. Mange av våre kundar ynskjer imidlertid å ha bookingsystemet på ei eiga nettside. For dssse kan vi tilby enkle nettsider som vi set opp ved hjelp av WordPress.

Ynskjer du at vi skal sette opp ei komplett løysing for deg gjer vi gjerne det. Pris på dette er avhengig av kor avansert og mykjee anna innhold de ynskjer på sida.

Prisar                    

Eingangsum oppsett:
Modul 1: Grunnmodul booking: 6500,-
Modul 2: Ventelistemodul med SMS varsling: 3000,- (inkl. oppsett av eige kodeord og gateway leige)
Oppsett av enkel nettside basert på gratis WordPress mal: frå kr. 5000,-
Ynskjer de eiga nettside med fleire undersider og meir funksjonalitet kan vi og gjere dette til avtalt pris.

Månadsavgift:
kr. 500,-/mnd
Alle prisar er eks. mva.

Alle kostnader blir fakturert kunde samla 1 gang pr. år etter avtale.